Římskokatolická farnost Keblov


Hlavní stránka

Vítejte na stránkách Římskokatolické farnosti Keblov

Naleznete zde základní informace života farnosti a záleží jen na Vás, zda postupně zde přibudou další. Očekávám Vaše příspěvky, návrhy, nápady 
(částečně či úplně zpracované).

P.Maximilián

Velikonoce 2020 home office

Prožívání velikonoc v rodině

Liturgické texty

Přehled přenosů mší svatých a obřadů online

Modlitba v Getsemanské zahradě 9.4. Zelený čtvrtek

“Což jste se mnou ani hodinu nemohli bdít?”

Modlitba u Božího hrobu 10.4. Velký Pátek

“Pod jeho křížem stála jeho Matka, Panna Maria”

Bílá sobota 11.4. “A postavili k jeho hrobu stráž”

Slovo a výzva arcibiskupa Dominika k velikonocům

Na základě přání otce arcibiskupa, (a nejen jeho více zde) Vás prosím, aby jste na Bílou sobotu po setmění (cca 20:45, nebo když zaslechnete zvony, které zazní ve chvíli chvalozpěvu Sláva na výsostech při obřadech vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) dali do oken svých domů rozžatou svíci a případně obraz či obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici. Je jistě vhodné, nakolik je to možné, pozvat i ostatní k této iniciativě, aby totiž všichni lidé dobré vůle dali rozžatou svíčku do okna na znamení naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.

Nabídka na Květnou neděli

Drazí farníci, nabízím, alespoň v rámci současných možností, prožití neděle. Více v ohláškách zde nabídněte tuto možnost i těm, kdo neužívají internet. Děkuji, denně prosím za vás u oltáře……a děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem pomáhají v těchto nelehkých dnech.

Pokyny ke slavení velikonoc

Na základě nových informaci a vývoje situace se ruší veškeré bohoslužby ve farnosti až do odvolání. V neděli budu k dispozici v Keblově ke svátosti smíření nebo k přijetí svatého přijímání…….v případě potřeby kdykoli….jakékoli nejasnosti či dotazy rád zodpovím 603745303

P.Maximilián

Připojme se k modlitbě papeže Františka

Videoprezentace – oprava kostela v Sněti 2013-2014


13.01. 2020 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

05.01. 2020 - Přidáno: Foto TKS 2013

05.01. 2020 - Přidáno: Foto TKS 2020

31.08. 2019 - Přidáno: Rozvrh hodin náboženství

15.01. 2019 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

Více zde


05.04. 2020 - Květná neděle