Římskokatolická farnost Keblov


Pastorační rada

Ustavení pastorační rady farnosti

20. 9. 2009 byla ustavena pastorační rada farnosti Keblov ve složení:

P. Maximilián Roman Rylko, O.Praem – předseda

Ing. Jaroslav Brzoň – místopředseda

Ludmila Čadilová – zapisovatelka

Ludmila Martínková

Lenka Vítová – zvolena zástupkyní v ekonomické radě

Jana Vlková

Josef Dufek

Jana Lebedová

Pavel Dušek

Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské

Stanovy

Zápisy ze zasedání pastorační rady

Zápis ze zasedání Pastorační rady X 2010

Zápis ze zasedání Pastorační rady XI 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XII 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XIII 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XIV 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XV 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XVI 2011

Zápis ze zasedání Pastorační rady XVII 2012

Zápis ze zasedání Pastorační rady XVIII 2012

15.08. 2023 - Přidáno: Přihláška náboženství 2023/24

02.07. 2023 - Přidáno: HRÁDECKÉ POUTĚ 2023

18.08. 2022 - Přidáno: Přihláška náboženství 2022/23

12.09. 2021 - Přidáno: Fotogalerie biřmování

31.08. 2021 - Přidáno: Přihláška náboženství 2021/22

Více zde


25.02. 2024 - 2. postní neděle